تمام کارکنان فعال فیروزه، کارت بهداشت و تندرستی اخذ کردند.

دسته بندی : | 1397/01/22

از جمله مهم ترین دغدغه های مشتریان خدمات نظافت و مراقبت از سالمند و کودک ، مساله تندرستی و سلامت جسمی و بهداشت فردی است که فقط با انجام آزمایشات تخصصی مراکز بهداشت ، قابل تشخیص و تایید است.

حوزه خدمات نظافت و مراقبت ، از جمله بخش هایی است که هنوز دیدگاه سنتی بر آن ها حاکم است.

اما فیروزه توانسته کیفیت و استاندارد هایی بخصوص در زمینه بهداشت فردی را به فعالیت خود اضافه کند.

به همین دلیل گروه خدمات خانگی با تفاهمنامه ای که با مرکز بهداشت شهرگرگان منعقد کرده است ،

تمام نیرو های فعال خود در حوزه های مراقبت سالمند و کودک، نظافت منزل و محل کار و خانه داری را برای انجام این آزمایشات معرفی کرد.

خوشبختانه آزمایشات تخصصی تمام پرسنل در حال خدمت، منفی گزارش شده است.

هم چنین در استاندارد جدید شرکت، تصمیم گرفته شده تمام پرسنل به محض انعقاد قرارداد با مشتری، به مرکز بهداشت برای اخذ کارت سلامت و تندرستی معرفی شوند.

فیروزه می خواهد شما خانه ای داشته باشید… امن و آبی ………….

IranMoragheb